2 marca, 2024

Termin robot został użyty po raz pierwszy przez czeskiego pisarza w 1920 roku w jednej ze swoich sztuk. Pisarzem tym był Karel Capek. Robotem jest sztuczna istota, która często, choć nie zawsze swoim wyglądem może przypominać człowieka, ale także i funkcjami, jakie wypełnia. Robot to stworzenie, które ma zastąpić człowieka w pracy. Robotami zajmuje się dziedzina techniki zwana robotyką. Robot wykonuje zadania, jakie mu się zleca. Jest to idealne urządzenie, które może zastąpić człowieka w nudnych, powtarzalnych czynnościach. Słowo robot oznacza robotę, a więc ciężkaa pracę. Kolejny pisarz, Isacc Asimov, stworzył trzy praca robotyki. Pierwsze z nich głosi, że robot nie może nigdy działać przeciwko człowiekowi, nie może go skrzywdzić, drugie glosi, że robot musi być posłuszny człowiekowi, trzecie prawo głosi, że robot musi chronić samego siebie. Ważne jest jednak to, że pierwsz prawo jest najważniejsze, potem drugie, a dopiero trzecie. Również nasz polski pisarz upodobał sobie roboty, pisząc „Bajki robotów”.

  Czytniki lini papilarnych